Tipovi veb sajtova | Web dizajn Beograd | Optimizacija i pozicioniranje | SEO | Studio 77

Tipovi web sajtova | Studio 77+
Web dizajn Beograd | Studio 77+
Tipovi web sajtova

Koji sve tipovi veb sajtova postoje?

Web sajtovi se koriste na mnogo različitih načina i shodno tome njihova namena je raznolika. Uopšteno gledano web sajtovi mogu biti statički ili dinamički (interaktivni). Ukoliko posmatramo njihovu namenu, web sajtovi mogu biti lični, komercijalni, vladini, neprofitni (nevladine organizacije, neprofitni sektor).

Mi smatramo da postoji isključivo jedna podela web sajtova na tipove i to su:

  1. web sajtovi koji donose novac i
  2. web sajtovi koji ne donosi novac.

Shodno našem razmišljanju o tipovima veb sajtova i podeli na one koji donose i one koji ne donose novac, sve web aplikacije i sajtovi koje smo do sada uradili su bili prevashodno u funkciji povećanja prometa i profita firmi, odnosno donošenja novca.

Web sajtovi koji mi kreiramo i izrađujemo su isključivo u funkciji ostvarivanja profita i donošenja novca.

 

Šta su statički, a šta dinamički veb sajtovi?

Statički web sajt predstavlja tip web sajta čiji sadržaj ne omogućava interaktivnu komunikaciju i odnos sa vlasnicima web sajta. Ovakav tip web sajtova se uglavnom izrađuje i programira u HTML-u (eng. Hypertext Markup Language – osnovni programski jezik za kreiranje veb stranica) i pomoću CSS-a (eng. Cascading Style Sheet) – jezika koji služi za formatiranje i opis izgleda web stranica. Ukoliko na nekoj stranici postoje audio i video zapisi koji se automatski aktiviraju, a ne kroz interakciju ili aktivnost posetioca web stranice, to takođe znači da se radi o statičkom web sajtu.

Dinamički web sajtovi za razliku od statičkih omogućavaju promene svog izgleda i generisanje novog sadržaja u zavisnosti od zahteva i aktivnosti posetilaca web sajta. Za kreiranje dinamičkih web sajtova koriste se različite softverski sistemi kao što su ASP (eng. Active Server Pages),  Java, ColdFusion, JSP (eng. Java Server Pages) itd.
Kompleksni veb sajtovi se uglavnom kreiraju pomoću programskih jezika kao što su PHP, Perl, Python, Ruby i drugi, koji omogućavaju da se sam proces izrade web sajtova značano ubrza.

Dinamički veb sajtovi podrazumevaju izradu i kreiranje baze podataka koja preko određenog programskog jezika mora da "komunicira" sa stranicama web sajta.

Postoje i dinamički HTML koji koristi programski jezik JavaScript u cilju davanja instrukcija web brauzerima (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox i dr) kako da interaktivno menjaju sadržaj web stranica.

KOJI VEB SAJT ODGOVARA VAŠEM POSLOVANJU?

S obzirom na ogromno povećanje društvenih i poslovnih aktivnosti na Internetu, kao i na nove servise koji su se pojavili na ovoj elektronskoj mreži, sigurni smo da statički web sajtovi pripadaju dalekoj prošlosti, a dinamički budućnosti.

Zaboravite web sajtove koji imaju nekoliko osnovnih stranica i potrudite se da razumete informaciono društvo u kojem živite. Informacije i znanje su osnovni resursi vremena u kojem živimo i radimo. Ukoliko ne znate kako da pravovremeno i efikasno plasirate informacije na Internet, vaš biznis je u ozbiljnom problemu.

Svi oni koji misle da su današnji veb sajtovi isti kao i oni pre dvehiljadite godine, kao i to da je za izradu web sajta dovoljno platiti 100-200 evra, trebalo bi da izmisle vremensku mašinu koja će ih vratiti u XX vek, zato što u XXI veku nema mesta za takve biznis modele.

GDE SU “FIZIČKI” SMEŠTENI VEB SAJTOVI?

Postavljanje Web sajtova na Internet, zahteva da firma ima sopstveni Web server ili da u tu svrhu koristi “tuđ” serverski prostor, odnosno hosting usluge kod određenog ISP-a (eng. Internet Service Provider - firme koje nude usluge korišćenja Interneta).

Koja je razlika između dva gore navedena načina postavljanja web sajtova na Internet?

Održavanje i kupovina web servera nisu jeftini. Posedovanje i održavanje web servera zahteva kompletno tehničko znanje, koje većina kompanija nema.

Firme koje nude usluge tzv. hosting usluge, imaju svoj server (ili više servera), održavaju ih, plaćaju i iznajmljuju njegove delove različitim firmama i korisnicima koji na serverski prostor postavljaju web sajtove ili neke druge aplikacije.

Mi isključivo koristimo hosting usluge najvećih svetskih kompanija kao što su GoDaddy (najveći američki ISP) ili Loopia (najveći švedski ISP) iz vrlo jednostavnog razloga: samo ovim kompanijama verujemo.

Reference

Naši klijenti
Radite sa nama, postanite najbolji!