E-mail marketing, kampanja, automatsko slanje elektronske pošte | Studio 77, Beograd

E-mail marketing, kampanja oglašavanje | Studio 77, web dizajn
Web dizajn Beograd | Studio 77+
E-mail marketing

Šta je to e-mail marketing?

Svaki vid slanja komercijalne poruke preko elektronske pošte potencijalnom ili trenutnom klijentu u određenom smislu jeste e-mail marketing.

E-mail marketing se obično koristi za povećanje lojanosti i poverenja klijenata, kupaca ili potrošača, kao i u funkciji izgradnje brenda.

Efikasnost e-mail kampanja zavisi od stručnosti osoba koje to rade, kao i znanja vezanog za targetiranje potencijalnih korisnika vaših usluga ili kupaca vaših proizvoda. Najčešće u firmama ove aktivnosti rade osobe koje nemaju osnovna znanja za sprovođenje uspešnog e-mail marketinga.

Procenat otvaranja elektronske pošte u e-mail kampanja koje mi radimo je preko 30% i to govori da e-mail kampanje koje mi šaljemo kreiraju i rade profesionalci.

Koliko su efikasne naše e-mail marketinške kampanje?

Prosečan odziv na poslat elektronske poruke koje mi šaljemo je preko 30%, što znači da je preko 30% primalaca iz baze (emailing liste) otvorilo elektronske poruke. To je zaista fascinantan procenat otvaranja elektronskih mejlova i kampanja koje šaljemo u današnje vreme kada se svakodnevno šalju razni spam e-mail-ovi.

Koje sve usluge nudimo vezane za e-mail marketing?

Ovo su usluge koje nudimo:

Kreiranje i dizajn e-mail-a

 • Grafički dizajn i kreiranje e-mail-a šablona
 • Kreiranje i menadžment neograničenog broja kontakt lista
 • Korišćenje postojećih HTML šablona za kreiranje email poruka
 • Pravljanje dodatnih polja u okviru kontakt lista u bazi (pol, status, profesija itd.)

Slanje e-mail-a

 • Programirano slanje e-mail poruka
 • Odloženo slanje email poruka
 • Slanje personalizovanih poruka svakom kontaktu iz mailing liste
 • Ponovno slanje već poslatih ili arhiviranih email poruka
 • Brzi serveri na raspologanju za slanje poruka na hiljadu adresa u samo nekoliko sekundi
 • Pregled i testiranje e-mail poruke pre slanja
 • Mogućnost slanja jedne poruke na više različitih e-mail lista

Menadžment

 • Jednostavno kreiranje i vođenje liste korisnika u bazi
 • Kreiranje onlajn formulara za pristup novih članova u mailing listu
 • Napredno rukovanje email adresama koje su nevažeće ili nepostojeće
 • Brzo importovanje kontakata iz Microsoft Excel aplikacija
 • Laka i automatizovana odjava korisnika sa mailing liste
 • Pregledan pristup i pretraga liste korisnike
 • Automatsko brisanje duplih email adresa iz mailing liste

Statistika i analiza e-mail kampanja

 • Detaljno praćenje akcija korisnika na svaku poslatu e-mail poruku
 • Pregled broja i procenta poslatih, otvorenih, neotvorenih, kliknutih ili prosleđenih e-mail poruka
 • Segmentiranje liste na osnovu rezultata

Segmentiranje e-mail kampanja

 • Segmentiranje mailing lista - grupisanje jedne mailing liste na više, na osnovu demografskih ili nekih drugih obeležja korisnika
 • Segmentacije mailing liste po jednom ili više obeležja odjednom
 • Čuvanje novih segmentnih lista za ponovno korišćenje
 • Automatizovano popunjavanje segmentnih lista dolaskom novih korisnika u maling listu

Naše e-mail kampanje su vrlo efikasne. Mi ne ulazimo u saradnju sa klijentima koji smatraju da se rezultati kampanja ne moraju meriti. 

Reference

Naši klijenti
Radite sa nama, postanite najbolji!