Knjiga grafičkih standarda, dizajn, Beograd, Srbija

Izrada knjige grafičkih standarda | Studio 77+
Web dizajn Beograd | Studio 77+
Izrada knjige standarda

Da li je svakoj uspešnoj firmi potrebna knjiga standarda?

Naravno da jeste. Nažalost, mnogo je firmi na srpskom tržištu koje ne znaju ni šta je knjiga standarda. Knjiga standarda predstavlja dokument kojim se definišu i uspostavljaju grafički i drugi standardi vezani za vizuelni identitet firme.

Knjiga standarda obuhvata definisanje:

 • standarda i dizajna svih dokumenata i promotivnih materijala koje firma koristi, počev od vizit kartica, pa sve do vizuelnih rešenja za bilborde;
 • načina pravilnog korišćenja logotipa;
 • boja, fontova i pisma koje se koristi;
 • standarda vezanih za poslovnu korespodenciju;
 • standarda onlajn promocije;
 • standarda vezanih za fotografisanje promotivnog materijala i dr.

Ako svoju firmu smatrate uspešnom, uradite knjigu standarda na vreme, nemojte čekati da vas drugi preteknu.

Šta je vizuelni identitet firme?

Vizuelni identitet je ukupni utisak koji vaša firma ili brend ostavljaju preko upotrebe svog promotivnog materijala, korporativnog imidža, logotipa, tipografije, boja koje se koriste na štampanim i elektronskim materijalima, web sajta, oglašavanja itd. Svi pomenuti faktori čine elemente vizuelnog identiteta firme.

Svaka firma ili brend ima svoj vizuelni identitet, s time što neke firme u potpunosti zanemaruju ovaj deo poslovanja, dok druge firme koriste svoj brend i vizuelni identitet kao osnovno sredstvo komunikacije i prepoznatljivosti u odnosu na konkurenciju.

Zašto je vizuelni identitet firme važan?

Vizuelni identitet je veoma važan jer on utiče na prepoznatljivost firme i brenda, kao i na očuvanje imidža i reputacije vaše firme u javnosti.

Vizuelni identitet firme čine mnogi elelementi, a da bi se osigurala pravilna upotreba svih elemenata, vizuelni identitet je neophodno objediniti u knjigu grafičkih standarda.

Šta je knjiga standarda?

Knjiga standarda je detaljno uputstvo za pravilno korišćenje vizuelnog identiteta.


Knjiga standarda služi vašoj firmi da
bez dodatnih troškova izrađujete sav svoj korporativni i promotivni materijal.

- See more at: http://knjigastandarda.com/#sthash.wbRGK1lZ.dpuf

Knjiga standarda je detaljno uputstvo za pravilno korišćenje vizuelnog identiteta.


Knjiga standarda služi vašoj firmi da
bez dodatnih troškova izrađujete sav svoj korporativni i promotivni materijal.

- See more at: http://knjigastandarda.com/#sthash.wbRGK1lZ.dpuf

Knjiga standarda je detaljno uputstvo za pravilno korišćenje vizuelnog identiteta, kao i svih elemenata koje čine vizuelni identitet određene firme. Knjiga standarda omogućava vašoj firmi da standardizuje sve elemente vizuelnog identieta (logotip, memorandum, flajer, tipografija, web sajt, korporativni imidž, reklamni materijal itd) radi lakšeg korišćenja i izrade navedenih elemenata.

Šta sve sadrži knjiga standarda?

Knjiga standarda najčešće sadrži sledeće elemente:

 • Znak i logotip u punom koloru
 • Znak i logotip u svedenom koloru (radi primene u slučajevima kada tehnika ne dozvoljava pun kolor)
 • Pozitiv i negativ znaka i logotipa
 • Atipične varijante znaka i logotipa
 • Načine primene logotipa
 • Korporativne boje (CMYK, RGB, PANTONE)
 • Način i tehnike primene korporativnih boja
 • Definisanje tipografije (za štampani materijal i elektronske fajlove)
 • Vizit kartice
 • Memorandum firme
 • Koverte
 • Fascikle
 • Flajer
 • Elektronski potpis
 • Brending majice
 • Brending vozila
 • Brending prostora
 • Opis primene standarda na web sajtu
 • itd.

Knjiga grafičkih standarda mora da sadrži detaljno uputstvo za primenu i izradu gore navedenog materijala. U zavisnosti od potrebe firme, mi možemo kreirati standarde za još neke elemente  vizuelnog identiteta ako je to klijent zahteva.

Kako bi trebalo da izgleda kvalitetno urađena knjiga grafičkih standarda?

Primer knjige grafičkih standarda možete pronaći na ovoj stranici: Knjiga grafičkih standarda

Sve gore navedene elemente knjige standarda isporučujemo pripremljene za štampu.


Knjiga standarda služi vašoj firmi da
bez dodatnih troškova izrađujete sav svoj korporativni i promotivni materijal.

- See more at: http://knjigastandarda.com/#sthash.wbRGK1lZ.dpuf

Vizuelni identitet je ukupni utisak koji vaša firma ili brend ostavlja upotrebom svog logotipa, korporativnog i promotivnog materijala, tipografije, web sajta i oglašavanja.


Svaka firma ili brend ima svoj vizuelni identitet, a razlikuju se po tome da li ga zanemaruju ili razvijaju kao osnovno sredstvo komunikacije i prepoznatljivosti u odnosu na konkurenciju.

Vizuelni identitet je bitan zbog prepoznatljivosti i očuvanja imidža i reputacije vaše firme ili brenda.


Kako bi se osigurala pravilna upotreba svih elemenata, vizuelni identitet je potrebno objediniti u knjigu grafičkih standarda.

Knjiga standarda je detaljno uputstvo za pravilno korišćenje vizuelnog identiteta.


Knjiga standarda služi vašoj firmi da
bez dodatnih troškova izrađujete sav svoj korporativni i promotivni materijal.

Znak i logotip u punom koloru
Znak i logotip u svedenom koloru (radi primene u
slučajevima gde tehnika ne dozvoljava pun kolor)
Pozitiv i negativ znaka i logotipa
Atipične varijante znaka i logotipa
Korporativne boje (CMYK, RGB, PANTONE)
Definisanje tipografije
Unikatni key-visual (vizuelni motiv koji
služi za bolje prepoznavanje brenda)
Vizit karte
Memorandum (MS Word template)
Elektronski potpis
Koverte
Fascikle
CD
Brending majice
Brending vozila
Brending prostora
Knjiga grafičkih standarda sadrži detaljno uputstvo za primenu i izradu svog materijala.
U zavisnosti od potrebe firme mogu se dodati još neke mogućnosti primene vizuelnog identiteta.
Sav navedeni materijal je pripremljen za štampu.

Block&Roll nudi različite opcije knjige grafičkih standarda u zavisnosti od potreba vaše kompanije.


Pošaljite nam svoje potrebe, a mi ćemo vam dati procenu grafičkih elemenata koje je potrebno standardizovati radi očuvanja prepoznatljivosti i komunikativnosti vašeg brenda.

- See more at: http://knjigastandarda.com/#sthash.wbRGK1lZ.dpuf

Reference

Naši klijenti
Radite sa nama, postanite najbolji!