Internet marketinška agencija, kampanje | Studio 77, Beograd, Srbija

Internet marketing agencija | Studio 77
Web dizajn Beograd | Studio 77+
Internet marketing

Šta je to Internet marketing?

Internet marketing se odnosi na primenu direktnog marketinga na Internetu, odnosno sve marketinške aktivnosti koje podrazumevaju direktnu komunikaciju sa kupcem ili potrošačem.

Internet marketing se bazira na upotrebi Interneta i pratećih servisa, kao i na integraciji ovog medija sa tradicionalnim medijima, a sve u cilju da se onlajn kupcima isporuče traženi proizvodi ili usluge.

Tehnike direktnog marketinga na Internetu razlikuju se od tehnika klasičnog marketinga po tome što propagandu i reklamiranje proizvoda ili usluga ne mora pratiti „treća strana” tj. određeni medij kao što su radio, televizija, novine itd. Umesto toga, prodavac se pre opredeljuje za direktnu komunikaciju sa kupcem pomoću web sajta, direktne elektronske pošte, elektronskog katalog, onlajn oglasa itd.

Koje sve aktivnosti obuhvata Internet marketing?

Pojam marketing obuhvata mnogo šire aktivnosti od reklamiranja ili promocije proizvoda. Marketing obuhvata istraživanje tržišta, planiranje proizvoda, planiranje prodaje, promociju, propagandu, merenje rezultata, merenje efikasnosti marketinga na prodaju itd. Isto se odnosi i na Internet marketing.

Dakle, Internet marketing mora da uključuje i aktivnosti koje se odnose na istraživanje Internet tržišta, planiranje prodaje, promociju i propagandu, merenje rezultata i analizu efikasnosti marketinga itd.

Koje tehnike se koriste u Internet marketingu?

Svi servisi koje pruža Internet omogućavaju realizaciju Internet marketinga. Servisi Interneta su e-mail (elektronska pošta), društvene mreže, chat, pretraživači Interneta (eng. search engines, Google, Yahoo, Bing itd).

Naša agencija savršeno poznaje sve servise Interneta i nudi:

 • e-mail marketing
 • marketing na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter itd)
 • SEO i pozicioniranje web sajtova
 • content marketing
 • konsalting usluge
 • plaćanje po kliku (AdWords kampanja)
 • Linkedin marketing 

Da li agencija Studio 77 pruža i usluge vezane za klasični marketing?

Da, naravno da pružamo sve usluge koje su vezane za pojam marketing. Sve tehnike koje se koriste u marketingu savršeno poznajemo, bilo da se radi o klasičnom (offline) lli o Internet (online) marketingu.

Koliko agencija u Srbiji se realno bavi marketingom?

Odgovor na ovo pitanje je prilično komplikovan. Kada pitate eksperte u tzv. marketinškim agencijama da vam u jednoj rečenici definišu pojam marketing, većina naglašava da je to oglašavanje ili reklamiranje. To nažalost nije tačno.

Marketing podrazumeva mnogo ozbiljnije aktivnosti i ekspertsko znanje koje prevazilazi pojam "reklamiranje".

Vlasnik i osnivač agencije Studio 77 se više od 20 godina bave marketingom. Ukoliko želite da pogledate reference i knjige koje je napisao iz ove oblasti, molimo vas pogledajte ovaj link: Boris Knežević.

Koje su prednosti primene Internet marketinga?

Prednosti koje direktni marketing nudi, ogledaju se u smanjenu troškova koje nastaju primenom tradicionalnog marketinga (štampani formati, flajeri, katalozi, bilbordi, TV, radio itd), u efikasnijem obavljanju aktivnosti marketing logistike, u olakšavanju kupoprodajnog procesa, u stalnom prilivu novca u elektronskom ili gotovinskom obliku i sl. Njegovom primenom se ostvaruje veća lojalnost kupaca ka određenoj marki proizvoda.

Ključne prednosti primene Internet marketinga za kompanije koje ga primenjuju su:

 • Rezultati primene direktnog marketinga na Internetu su direktno merljivi
 • Primena Internet marketinga utiče na smanjenje troškova kompanije
 • Internet marketing omogućava interaktivnu komunikaciju između kupaca i prodavaca
 • Internet marketing omogućava lako pronalaženja ciljnog tržišta, upotrebu tehnologije kojom će se omogućiti prikupljanje podataka i formiranje baze podataka o potencijalnim kupcima, a na taj način će se u velikoj meri olakšati pronalazak ciljnog tržišta i/ili potencijalnih kupaca
 • Internet marketing omogućava pristup velikom broju podataka o proizvodima i uslugama koje prodavac nudi
 • Kreativna primena direktnog marketinga na Internetu u velikoj meri utiče na poboljšanje imidža kompanija
 • Internet marketing nudi mogućnost personalizacije poslovanja, što znači da kompanije mogu vrlo lako usmeriti sadržaj svojih elektronskih poruka, elektronskih kataloga i časopisa, kao i svojih veb sajtova ka individualnim potrebama i željama kupca
 • Internet marketing omogućava kastomizaciju proizvoda koji se prodaju putem Interneta, odnosno prilagođavanje proizvoda prema individualnim željama kupca ili potrošača;
 • Upotreba sredstava direktnog marketinga na Internetu, kao što su elektronski katalozi i elektronska pošta u velikoj meri može smanjiti troškove kreiranja, štampanja i distribucije reklamnih sadržaja, a to znači da će pomenuta kompanija biti troškovno efikasnija
 • i drugo.

U kojoj meri aktivnosti Internet marketinga mogu da utiču na rast prihoda kompanije?

Naše iskustvo pokazuje da danas mnoge firme u Srbiji i u svetu posluju samo zahvaljujući Internet marketingu. Čak i u Srbiji postoje firme koje koriste samo Internet za promociju i reklamiranje svojih proizvoda.

Ukoliko se Internet marketingom bave osobe koje su profesionalci i koje su specijalizovane za ovu aktivnost, onda se prihodi i profit firme mogu značajno povećati. 

Studio 77 uvek posluje po principu planiranja i ostvarivanja rasta prihoda i profita klijenata za koje radi. Dakle, mi uvek naglasimo koliko možemo da utičemo na rast prihoda firme. Radimo samo sa klijentima koji ovo razumeju i žele da baziraju poslovnu saradnju na preciznom planiranju rasta prihoda i merenju rezultata rada.

Reference

Naši klijenti
Radite sa nama, postanite najbolji!