Grafički dizajn, dizajneri, rešenja | Studio 77, Novi Beograd

Grafički dizajn | Studio 77+
Web dizajn Beograd | Studio 77+
Grafički dizajn

Važnost grafičkog dizajna za današnje firme

Više puta nam se dogodilo da nas klijent pita da li možemo da mu “napravimo” i pošaljemo logo za jedan ili dva sata. Takvim klijentima je vrlo teško objasniti da vrhunski dizajn logotipa ili običnog flajera može da potraje nekoliko dana, pa čak i nedelja. 


Vizuelni identitet je vrlo važan za svaku firmu, zato što je vizuelni identitet nešto sa čime se firme poistovećuju, a poslovni parneri i klijenti najčešće susreću. Logotip firme i flajer bilo koje veličine mogu se uraditi za jedan ili dva sata, ali njihov kvalitet nikako ne može da bude vrhunski.


Tokom poslednjih deset godina mi smo izradili mnogo grafičkih rešenja za domaće i svetske klijente. Grafička rešenja koja smo radili odnose se na bilborde, postere, flajere, menije, vizit kartice, brošure, majce itd.


Radeći za mnoge svetske brendove, stekli smo nova iskustva i saznanja koja nas čine inovativnijim, kreativnijim i drugačijim od ostalih agencija na srpskom tržištu.


Mi zaista jesmo drugačiji od drugih. Ako i vi želite da se razlikujete od drugih, dođite da vam pomognemo u tome.

Ko su naši klijenti?

Što se tiče grafičkog dizajna, naši klijenti dolaze iz svih oblasti privrede i biznisa.

Mi smo radili za restorane, auto-dilere, sportske centre, prodavnice sportske opreme, auto-servise, prodavce, glumce itd.  Pored toga što nam grafički dizajn nije specijalnost, naša grafička rešenja su nas bila dovoljna kvalitetna i za najveće svetske franšizing lance kao što je Pizza Hut Cyprus npr.

Naše garancije

Kakve garancije dajemo pre nego što potpišemo ugovor sa našim klijentima?

Mi smo uvek spremni da ugovorom o saradnji damo garancije kojim potvrđujemo da klijent nije dužan da izmiri svoje finansijske obaveze ako nije zadovoljan bilo kojom fazom realizacije posla.

Ukoliko klijent nije zadovoljan našom uslugom, mi ne naplaćujemo utrošeno radno vreme ili vraćamo avansiran novac.

Reference

Naši klijenti
Radite sa nama, postanite najbolji!