Marketing konsalting | agencija Studio 77, Beograd, Srbija

Marketing konsalting | Agencija Studio 77 Beograd
Web dizajn Beograd | Studio 77+
Marketing konsalting

Šta je to zaista marketing?

Vreme i okruženje u kojem poslujemo i živimo uticalo je stvaranje lažne slike šta je u suštini marketing.

Današnji biznis u Srbiji okupiran je velikim brojem “marketing menadžera” koji nemaju znanje da u jednoj rečenici da definišu šta je marketing. Iskrivljena svest o značenju ovog pojma doprinela je da se kod velikog broja preduzetnika i biznismena pojavi opravdan strah od “marketinških eksperata”.

Marketing konsalting koji mi nudimo svakako obuhvata sve one faze i aktivnosti koje su sastavni deo modernog marketinga. Marketing nikada ne može i ne sme da se izjednači sa promocijom i propagandom. 

Marketing konsalting podrazumeva kreiranje strateškog marketinškog plana koji polazi od istraživanja i analize određenog tržišta, a završava se sa merenjem učinka implementacije određenih marketinško-promotivnih tehnika.

Važno je naglasiti da sve marketinško-promotivne aktivnosti uvek moraju biti direktno merljive. 

Kako započinjemo marketinške aktivnosti?

Naš prvobitni cilj kada preuzmemo marketinške aktivnosti neke firme jeste pažljivo upoznavanje našeg klijenta, tržišta na kojem učestvuje, kadrova kojim raspolaže i budžeta koji je planirao za marketing. Što bolje upoznamo svoje klijente, to nam je lakše da ubrzamo i povećamo njihov profit.

Naš osnovni cilj je da postanemo sastavni deo firme za koju radimo. Ostvarenje tog cilja zahteva pažljivo ispitivanje brenda firme, analizu konkurencije i kristalno jasno utvrđivanje biznis šansi i pretnji. Tek nakon ovih aktivnosti, mi nudimo novu marketinšku strategiju i plan.

Ko je vaš klijent, kupac ili potrošač?

Prosto je neverovatno da većina firmi u Srbiji ne mogu da daju precizan odgovor na ovo pitanje bez obzira na delatnost kojom se bave. Moderni biznis i marketing u razvijenim zemljama sveta uvek polaze od upoznavanja i profilisanja trenutnih klijenata, kupaca ili potrošača firme. Tek nakon toga, moguće je napraviti profil poželjnog i potencijalnog kupca, klijenta ili potrošača. Klijenti koji su išli putem koji smo mi projektovali, danas u potpunosti poznaju svoje klijente.

Kada poznajete sve karakteristike svog klijenta (kupca, potrošača), vi imate ogromnu prednost u odnosu na vaše konkurente. Po mnogim istraživanjima sprovedenim u raznim svetskim korporacijama, 8 puta je teže zadržati starog kupca nego steći novog. Naravno da se ova tvrdnja ne odnosi na sve oblasti i grane privrede, ali se zaključak može lako doneti: svoje klijente (kupce i potrošače) morate savršeno poznavati i što više podataka imate o njima vi ste u boljoj poziciji i prednosti u odnosu na konkurenciju.

Mi odlično poznajemo sve tehnike i načine profilisanja klijenata, kupaca ili potrošača. Bez odličnog poznavanja prosečnog klijenta (kupca, potrošača) vaš biznis imaće limitiran i kratak rok trajanja.

Kreiranje marketinške strategije i plana

Kreiranje jedinstvene marketinške strategije je osnova svakog marketinškog plana. Svaka marketinška strategija podrazumeva targetiranje određenog tipa kupaca ili tržišnog segmenta, naglašavanje načina kako da se promoviše firma i njene usluge ili proizvodi.

Marketinška strategija u najvećoj meri zavisi od tržišnog segmenta i tipa kupca sa kojim se firma sreće. Integralni deo svake marketinške strategije čine i pozicioniranje firme, proizvoda ili usluga, strategiju formiranja cena, strategiju nastupa u medijima, promociju itd.

Kreiranje jedinstvene marketinške strategije zahteva obiljno znanje i kreativnost. Mi imamo i jedno i drugo

Sami pišete marketinški plan?!

Zanimljivo. Naš savet je da prvo probate da definišite pojam marketing u jednoj rečenici, a nakon toga potražite objašnjenje tog pojma na Internetu ili još bolje, u nekoj knjizi. Odgovor na postavljeno pitanje biće vam jasan kada pročitate objašnjenje navedenog pojma.

Pustite da se profesionalci bave vašim marketinškim aktivnostima, ne gubite uzalud vreme. Mi sebe smatramo profesionalcima.

Da li je marketing konsalting skup?

Hmmm, da li je vaš auto skup? Za nekog jeste, za nekog nije. Odgovor na ovo pitanje nikada ne može da bude precizan jer sve zavisi od ambicija i želja klijenta, odnosno onoga ko je naručio marketing konsalting.

Sve ono što povećava naš promet ili unapređuje naše poslovanje nije skupo. Mi smo potpuno sigurni da možemo da povećamo vaš promet i da unapredimo vaše poslovanje.

Da li naplaćujemo svoj rad kroz procenat od povećanja profita?

Potpuno smo sigurni da je za nas najbolji modalitet saradnje dogovor po kojem usluge naplaćujemo kroz određeni procenat od povećanja profita firme. 

S obzirom da ne grešimo u procenama koliko možemo da povećamo promet određene firme, mi vrlo rado sklapamo ugovore o saradnji po kojoj se naš rad naplaćuje po učinku i kroz određeni procenat.

Dakle, vrlo rado ulazimo u poslovne aranžmane u kojima uzimamo od 20-50% od povećanja profita određene firme.

Ko su naši eksperti koji se bave marketingom?

Naši marketing eksperti su visoko obučeni i obrazovani kadrovi sa ogromnim iskustvom u “oflajn” i “onlajn” marketingu. Naši menadžeri upravljaju kompletnim procesom unapređenja marketing performansi i rezultata za naše klijente, obezbeđujući postizanje postavljenih ciljeva na najvišem mogućem nivou.

Većina naših eksperata i zaposlenih školovani su na prestižnim domaćim i internacionalnim univerzitetima.

Pogledajte biografiju Boris Kneževića, našeg vodećeg stručnjaka iz oblasti marketinga - Boris Knežević.

Reference

Naši klijenti
Radite sa nama, postanite najbolji!