Web dizajn Beograd | Srbija | Izrada sajta sajtova | Cene

Webdizajn Beograd | Blog
Web dizajn Beograd | Studio 77+
Odgovori na 10 najčešćih pitanja koja se odnose na razvoj web sajtova
Web dizajn Beograd | Izrada web sajtova | Deset najčešćih pitanja

Svet u XXI veku se u potpunosti promenio, baš kao i biznis i njegovo okruženje. Danas se kadrovi za posao traže, intevjuišu i zapošljavaju preko Interneta. Kupci se najbolje targetiraju preko weba i društvenih mreža koje takođe egzistiraju na Internetu. Proizvodi i usluge se najčešće traže preko Interneta. Čak se i automobili kupuju preko Interneta, što je pre petnaest godina unazad bilo gotovo nezamislivo. Internet je postao nezaobilazni deo naše svakodnevnice, života i posla.

 

Da li je danas dovoljno da imate bilo kakav web sajt?

Naravno da nije, jer današnji kupci žele sve. Oni žele da imaju potpune informacije o proizvodima i uslugama koje traže preko Interneta, kao i ključne benefite određene kupovine. Kupci žele da saznaju iskustva drugih kupaca, a te informacije najčešće traže preko Facebook-a, Google-a, Twitter-a ili preko 40 milijardi aktivnih web stranica.  Današnji kupci ne žele da plate ni dinar više od cene koju očekuju jer veruju da će zahvaljujući Internetu doći do informacija o cenama proizvoda ili usluga koje traže.

Web dizajn i izrada web sajtova su donekle postali deo prevaziđenog koncepta. Više nije dovoljno da samo imate web sajt, već postoje mnogo važnija pitanja i problemi koje takođe morate da uzmete u obzir.

Mi stalno pratimo turbulentne promene u biznisu i pažljivo slušamo sve što naši klijenti traže i žele da postignu u biznisu. Upravo zbog toga, mi smo kreirali potpuno novi pristup koji nam omogućava da pomognemo našim klijentima da uspeju na Internetu.

Sve probleme sa kojima se naši klijenti suočavaju na Internetu mi smo pažljivo analizirali i proučili, ali što je najvažnije od svega, mi smo ih sve rešili na načine koji su vrlo efikasni.

Upoznajte se sa deset najčešćih pitanja sa kojima se suočavaju svi koji žele da kreiraju sopstveni web sajt.

Pitanje broj 1. Koja je cena izrade web sajta?

Samo onda kada dobijemo jasnu specifikaciju šta je sve potrebno da se uradi na sajtu, mi možemo da vam damo preciznu cenu za izradu web sajta.

Odgovor na pitanje:  Uvek je bolje da se budžet za kreiranje web sajta dogovori unapred

Mi možemo uvek da vam kažemo da li je vaš budžet za kreiranje određenog web sajta realan. Ako je vaš budžet nedovoljan, mi možemo da vam ponudimo rešenja koja će biti u okviru vašeg budžeta ili da damo prioritet stvarima koje će vaš web sajt učiniti efikasnim i funkcionalnim.

Naš predlog je da nam prvo kažete koji je budžet za kreiranje web sajta (ili nekog drugog projekta), a mi ćemo na osnovu toga da vam damo nekoliko rešenja i ponuda.


Pitanje broj 2: Da li su svi zahtevi za kreiranje web sajta jasni i precizno definisani?

Verovali ili ne, cena izrade web sajtova može da bude prilično visoka, za mnoge nezamisliva. Samo domeni mnogih web sajtova mogu da vrede nekoliko desetina miliona evra. Upravo zato, precizno definisanje svih zahteva za kreiranje web sajta mora da bude prioritet pre potpisivanja ugovora o saradnji.

Troškovi izrade web sajta ponekad se mogu značajno povećati zahvaljujući naizgled minornim zahtevima klijenata. Na primer, nije isto postaviti i obraditi 300 fotografija na web sajt ili 10 fotografija. Mnogi klijenti smatraju da je to isto.

Takođe nije isto ako u bazu web sajta unesete 10.000 auto-delova ili 100 auto-delova.

Odgovor na pitanje: svi zahtevi klijenata za kreiranje web sajta moraju se precizno i jasno definisati.


Pitanje broj 3: Da li se početni dogovori oko izrade web sajta mogu promeniti?

Vrlo često smo nailazili na probleme vezane za nerazumevanje klijenata o tome koliko je teško uraditi na web sajtu naizgled lake stvari. Za one koje se ne bave web dizajnom ili programiranjem, sve ja lako i sve se može uraditi jednim klikom miša, pa i sam sajt. Poučeni ranijim iskustvima, mi uvek pristajemo da ispunimo sve zahteve klijenata, ali ih i upozoravamo da određene aktivnosti mogu da povećaju cenu izrade web sajta.

Dešava se da klijent poželi da ažurira cene u svom onlajn katalogu i bazu koja obuhvata preko 1.000 proizvoda. Taj posao može da potraje i preko 20 sati, što svakako znači da se vreme potrebno za njegovu realizaciju mora naplatiti.

Odgovor na pitanje: Da, početni dogovori oko izrade web sajta se mogu promeniti ukoliko klijent zahteva da se urade poslovi koji nisu deo početnog dogovora.


Pitanja broj 4: Da li svi zahtevi i želje klijenata moraju da budu definisani ugovorom?

Odgovor na ovo pitanje ne bi trebalo da sadrži posebnu argumentaciju i obrazloženje, tako da je dovoljna samo jedna reč: da.

Odogovor na pitanje: Da, ugovor mora da sadrži i najsitnije detalje vezane za izradu web sajta.


Pitanje broj 5: Da li ugovorne obaveze i detalji moraju da nas ograničavaju ukoliko nađemo bolje rešenje za izradu klijentovog web sajta?

Ponekad se pokaže da prvobitno odabrano rešenje web sajta nije idealno za klijenta i toj situaciji naša je dužnost da upoznamo klijenta sa mogućnostima i prednostima novog rešenja web sajta.

Okakva promena plana najčešće utiče na povećavanje vremena potrebnog za izradu web sajta, pa to u nekim situacijama može da postane kamen spoticanja u daljem radu s klijentima. U svakom slučaju, našim klijentima uvek omogućavamo potpun uvid u rad na izradi web sajta, baš kao i predloge koji se odnose na unapređenje detalja definisanih ugovorom.

Odgovor na pitanje: Ne, ugovorne obaveze i detalji ne moraju da budu ograničavajući faktor u pružanju boljih rešenja tokom izrade web sajta.


Pitanje broj 6: Da li lansiranje vašeg web sajta može da postane nemoguća misija?

Kreirali ste web sajt i želite da ga postavite na Internet. Međutim, događa se nešto nepredviđeno. Kreator web sajta je nestao. Dva meseca kasnije, kreator web sajta se pojavio. Četiri meseca kasnije, vaš projekat i dalje nije gotov. Šest meseci kasnije, vaš projekat može da se lansira, ali i dalje je nepotpun.

Odgovor na pitanje: Mi ne želimo da vaš web sajt postane nemoguća misija. Ukoliko dobijemo na vreme kompletan materijal za izradu web sajta i ukoliko se precizno definišu zahtevi izrade projekta, mi nikada ne kasnimo. Ključni problem kod realizacije projekata koje smo radili do sada uglavnom prave klijenti koji ne znaju šta žele i koji smatraju da je kreiranje web sajtova veština koju mogu da savladaju i deca.

Naš ključni cilje jeste da vaš web sajt lansiramo što pre jer znamo da je vreme jedini resurs koji ne možemo da vratimo nazad.


Pitanje broj 7: Da li web sajt može da ostane nedovršen?

Vaš web sajt je završen, ali nije savršen. Na web sajtu postoji mnogo grešaka koje moraju da se otklone. Problemi se nikada ne rešavaju zato što vaš programer radi druge, važnije projekte.

Ovakve stvari se u praksi dešavaju vrlo često. Međutim, to nije praksa u našoj firmi jer se mi maksimalno trudimo da ispoštujemo zahteve i želje naših klijenata, ponekad čak i na našu štetu.

Nedovršen web sajt može samo da bude rezultat neažurnosti naših klijenata, kako u finansijskom smislu, tako i u organizacionom smislu.

Odgovor na pitanje: Vaš web sajt ne može i ne sme ostati nedovršen, a to može biti samo rezultat vaše neažurnosti u plaćanju ili kašnjenja u pripremanju zahteva i materijala za web sajt.


Pitanje broj 8: Vaš novi web sajt je hakovan. Da li je to moguće?

Nažalost jeste. To se najčešće dešava kada ne slušate naše savete gde bi trebalo da se nalazi vaš web sajt i što je ponekad sitna ušteda u novcu preča od pouzdanosti servera na kojem se nalazi sajt.

Imali smo prilike da vidimo kako mnogi web sajtovi u Srbiji nestaju sa Interneta na dan ili dva, zato što se događaju neke "intervencije" kod domaćih provajdera internetskih usluga (ISP – Internet Service Provider). Prosto neverovatno, ali ovakve stvari se dešavaju svim "provajderima" u Srbiji.

Mi smo ubeđeni da postoje provajderi internetskih usluga čije su usluge i servisi uvek aktivni i kod kojih nema "padova" web sajtova. Ako nas pitate, mi koristimo usluge američke kompanije GoDaddy.com koja je tokom deset godina imala samo jedan propust u radu svojih servera koji je trajao čitavih tri sata. Nakon ispravke u propustu svojih servera, kompanija GoDaddy.com je sve svoje klijente koji su pretrpeli štetu novčano obeštetila.

Odgovor na pitanje: Vaš web sajt ne može i ne sme da bude hakovan, a pogotovu ne danas kada postoje ISP (provajderi internetskih usluga) koji daju garancije da će vaš web sajt biti dostupan 24 x 7 x 356. Vrlo je važno da ISP koji vam nudi hosting usluge imaju servis svakodnevnog bekapovanja podataka.


Pitanje broj 9: Vaš nekada vrlo moderni CMS više ne funkcioniše kako želite?

Teško je zaobići ovu temu, jer mnogi vlasnici srpskih firmi smatraju da web sajt koji su uradili danas mora da potraje najmanje 5, 6 godina. Nažalost, ovakvi preduzetnici jako brzo nestaju sa tržišta jer ne shvataju da žive u vreme turbuletnih promena koje su najčešće uslovljene razvojem IT, Interneta i pratećih servisa.

Naše mišljenje je da srpske firme na svake dve godine moraju da izvrše ozbiljne analize novih tehnologija i tehnika kreiranja web sajtova, a da se na osnovu toga moraju redizajnirati i adaptirati postojeći web sajtovi firmi.

Odgovor na pitanje: Da, moguće je da vaše nekada vrlo moderno i atraktivno rešenje web sajta posle dve godine zastari, a da je vaš nekada funkcionalan CMS danas spreman za "reclikiranje". Nemojte se previše vezivati za vaše web sajtove, jer je moguće da već sutra budu manje atraktivni i lepi. Jako je važno da uvek imate pripremljen plan i budžet za nadogradnju i unapređenje vašeg web sajta, kao i samo svest da je to potrebno raditi s vremena na vreme.


Pitanje broj 10: Kada će moj web sajt biti vidljiv na Google-u?

Da li zaista verujete da je tako jednostavno kreirati web sajt koji će biti vidljiv u konkurenciji koja ponekad broji nekoliko milliona konkurentskih web stranica?

Vidljivost vašeg web sajta na Google-u zavisi od mnogo faktora i vrlo je teško ostvarljiva u pojedinim oblastima privrede. Mi sebe smatramo ekspertima u ovoj oblasti koja je poznata pod nazivom SEO ili optimizacija web sajta za pretraživače Interneta (Search Engine Optimization).

Pozicija vašeg web sajta isključivo zavisi od niza aktivnosti koje se mogu svrstati pod SEO. SEO ili optimizacija web sajta za pretraživače Interneta predstavlja niz aktivnosti usmerenih ka ostvarivanju što bolje pozicije web sajta u rezultatima organske Google pretrage.

Odgovor na pitanje: Vaš web sajt će postati "vidljiv" na Google-u kada shvatite da se pozicija sajta ne može ostvariti samo "čekanjem", već ozbiljnim angažovanjem firme koja se bavi ovim zaista kompleksnim poslom. 

Više informacije o vidljivosti sajta na Google-u i SEO uslugama možete pronaći na ovom linku: Google SEO.

Reference

Naši klijenti
Radite sa nama, postanite najbolji!