Web dizajn Beograd | Izrada veb sajta | Zašto nestaju srpske prodavnice auto-delova?

Web dizajn Beograd | Studio 77+
Zašto nestaju srpske prodavnice auto-delova?

Srpske firme koje se bave maloprodajom auto-delova u velikoj su krizi. Koncept lokalne prodavnice auto-delova odavno je prevaziđen, a samo oni maloprodavci auto-delova koji razumeju uticaj informacione tehnologije na današnji biznis uspešno posluju i opstaju na tržištu.

U razvijenim zemljama sveta koncept po kojem "finalni potrošač" kupuje auto-delove tražeći informacije preko Interneta gotovo i da ne postoji.

U razvijenim zemljama sveta dovoljno je da vozač automobila (finalni potrošač) odveze svoje vozilo u auto-servis, gde će dobiti zamensko vozilo i gde će mu biti zamenjen oštećeni deo na vozilu. Podrazumeva se da će vozač dobiti korektnu tržišnu cenu rezervnog auto-dela i usluge koja je pružena i koja se meri po utrošenom vremenu potrebnom za zamenu ili ugradnju rezervnog dela.

Zbog nepoznavanja srpskog tržišta rezervnih auto-delova i vrlo često nekorektnog i nesavesnog ponašanja auto-servisa, vozači ili finalni potrošači su često primorani da sami traže rezervne auto-delove.

Ubeđeni da će naći kvalitetan rezervni auto-deo po povoljnoj ceni, vozači uključe PC i kreću u pretragu Interneta i Google-a. Zbog nepoznavanja načina na koji se pretražuje Google, vozači često unose potpuno pogrešne ključne reči i simbole u Google pretragu, nakon čega dobijaju relativno loše rezultate pretrage.

Oni najčešće pretražuju na Google-u generičke ključne reči "opel auto delovi" ili slično i nakon toga dobija rezultate pretrage koja često obuhvata nekoliko stotina, pa čak i miliona veb stranica.

Kao rezultat pretrage vozači prvo nailaze na 10 najbolje pozicioniranih veb sajtova koji se nalaze na prvoj stranici Google-a, pri čemu niko ne garantuje da ti veb sajtovi predstavljaju firme koje imaju najpovoljnije cene i kvalitet auto-delova.

Činjenica je da najveći procenat onlajn korisnika u svetu i Srbiji uglavnom "gleda" samo ono što se nalazi na prvoj stranici Google pretrage. Upravo tako reaguju i vozači koji traže auto-delove u Srbiji. Ubeđeni će "napraviti dobar posao", oni pozivaju sve one firme koje su se našle na prvoj stranici Google pretrage.

Na kraju, vozači biraju "najpovoljniju" ponudu koju su dobili od firmi koje su se našle na prvoj stranici Google pretrage, ne razmišljajući o kvalitetu rezervnog auto-dela koji su pazarili. Najčešće, vozači kupuju auto-delove od prodavaca koji uopšte nemaju zalihe, niti lager auto-delova, već funkcionišu po principu prodaje "iz ruke u ruku".

Izgleda neverovatno, ali na srpskom maloprodajnom tržištu auto-delova još uvek postoje firme čiji opstanak možemo pripisati pukoj sreći i slučajnosti.

Ko su prodavci auto-delova koji prodaju delove "iz ruke u ruku"?

To su uglavnom preduzetnici koji zakupljuju prodavnice ne veće od 50m2 i koji nemaju zalihe i lager robe, već po potrebi poručuju robu preko Interneta od veleprodavaca.

Kako opstaje ovakav tip prodavaca auto-delova?

Deo prodavaca auto-delova koji ulaze u gore objašnjenu kategoriju, opstaje uglavnom zahvaljujući čistoj slučajnosti i činjenici da su se na neki način našli na prvoj stranici Google pretrage za određene ključne reči ili fraze koje kupci traže.

"Onlajn" maloprodavci

Gore smo objasnili primer prodavnica auto-delova koje slučajno opstaju na današnjem turbuletnom tržištu.

Za razliku od njih, na tržištu postoje i maloprodavci auto-delova koji su odavno shvatili da će im pravovremeno i uspešno plasirana informacija na Internetu dovesti kupca pred vrata prodavnice ili će ga navesti da ih pozove putem telefona.

Ovakav tip maloprodavaca auto-delova zna koliko je značajan Internet za današnji biznis, kao i osnovne tehnike koje se koriste da se privuku "onlajn" vozači koji preko Google-a i Interneta traže delove za svoja vozila. Za ove maloprodavce se ne može reći da su zaista onlajn prodavci, zato što oni uglavnom nemaju veb prodavnice, niti mogućnost elektronskog plaćanja. Vrlo često ove firme znaju kako da koriste Google oglašavanje (AdWords kampanja) i društvene mreže u cilju povećanja prometa i profita.

Svakako je važno da se napomene, da kod jednog dela "onlajn" prodavaca postoji svest o značaju pozicioniranja sopstvenog veb sajt na prvu stranicu Google pretrage za određene relevantne ključne reči.

Ovakav tip maloprodavaca rezervnih auto-delova se još uvek nosi sa izazovima i turbulentnim tržišnim okruženjem, za razliku od većina prodavaca koji smatraju da su lokacija, cene i kvalitet auto-delova presudni za uspešno poslovanje.

Zašto nestaju srpske prodavnice auto-delova?

Dobro plasirana informacija i znanje su ključ uspeha na današnjem tržištu. Nažalost, većina prodavaca auto-delova u Srbiji ulazi u kategoriju "tradicionalnih prodavaca" koje svoje poslovanje zasnivaju na lokaciji, povoljnim cenama i kvalitetu proizvoda.

U današnjem biznisu mnogo veći značaj imaju informacija i znanje, dok su cena i kvalitet proizvoda gotovo zanemareni. Činjenica je da se mnogi kupci opredeljuju na kupovinu proizvoda i usluga zahvaljujući površnoj informaciji koju dobiju preko Interneta. Mnogi od vas će pomisliti šta bi danas kupci i potrošači radili da nije Interneta?

Mi se slažemo sa konstatacijom da je Internet vrlo važan u prikupljanju informacija koje su važne za određenu kupovinu, ali Internet je daleko od nečega što nazivamo perfektnim (savršenim) tržištem. Perfektno tržište predstavlja teorijski ekonomski koncept po kojem svi učesnici u trgovini imaju savršene informacije o cenama, kvalitetu i svim ostalim karakteristika robe i usluga.

Dakle, na današnjem tržištu prodaje rezervnih auto-delova mogu da opstanu samo oni maloprodavci koji su uspeli da iskoriste prednosti koje donose informaciono-komunikaciona tehnologija i Internet. "Tradicionalni" maloprodavci auto-delova svakodnevno nestaju i zatvaraju prodavnice.

Znaš li ti ko je Sava K……...ć?

Jednom prilikom imali smo veliko zadovoljstvo da upoznamo jednog od "tradicionalnih" prodavaca auto-delova i servisera Opelovih vozila, Savu K. Upoznali smo ga u trenutku kada mu je auto-servis bio pun mušterija koje su servisirale vozila i kupovale auto-delove, sa idejom da mu ponudimo marketinške usluge.

Bez puno razmišljanja o našoj ponudi, Sava K. vlasnik Opelovog servisa i prodavnice je odgovorio: "Znaš li ti ko je Sava K…….ć? Pa, jel vidiš da mi je servis pun? Kakav marketing, kakav veb sajt, šta će to meni? Ja radim odlično i ništa od toga što nudite nije mi potrebno!".

Izašli smo napolje sa ubeđenjem da je gospodin Sava K. beznadežan slučaj koji ne razume kakav je značaj marketinga i IT-a u modernom biznisu. Bez puno razmišljanja smo konstatovali da servis i prodavnica gospodina Save K. neće "izdržati" duže od godinu dana. Šest meseci nakon naše posete, gospodin Sava K. je zatvorio i servis i prodavnicu koji su radili oko 20 godina.

Sava K. je sam jedan od mnogobrojnih "tradicionalnih" prodaca auto-delova i suto-servisa koji nije prepoznao vreme u kojem posluje i moderne poslovne trendove.

Današnje tržište je vrlo turbuletno i zahteva jedan proaktivan odnos prema kupcima i predviđanje svih tržišnih promena i kretanja.

Mnogi maloprodavci rezervnih auto-delova u Srbiji nisu uspeli da prepoznaju značaj IT za njihov biznis. Zahvaljujući toj činjenici "klasičnih" fizičkih prodavnica auto-delova u Srbiji je sve manje, a veb prodavnica i prodavaca sve više.

 

Reference

Naši klijenti
Radite sa nama, postanite najbolji!